Senat Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut:

 1. Merumuskan kebijakan akademik, baku mutu pendidikan, dan pengembangan fakultas;
 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 3. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 4. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan program dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dekan;
 5. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Wakil dekan, Ketua Prodi;
 6. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika di tingkat fakultas;
 7. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 8. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan;
 9. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh Dekan;
 10. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menduduki jabatan fungsional akademik yang lebih tinggi;
 11. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menduduki jabatan fungsional guru besar;
 12. Mengusulkan pemberian gelar Doktor kehormatan;
 13. Mengesahkan rincian tugas dan organisasi tata kerja di tingkat fakultas.
No.Nama / NIPJabatan
1Prof. Dr. rer. nat . H. Asrial, M.Si
NIP 196308071990031002
Ketua
2
Dr. Fortunasari, SS., MA
NIP. 197406211999032001
Sekretaris
3
Drs. H. Syahrial, M.Ed., Ph.D
NIP. 196412311990031037
Anggota
4
Drs. H. Husni Sabil, M.Pd
NIP. 196612141994021001
Anggota
5
Drs. H. Larlen, M.Pd
NIP. 195903101987031003
Anggota
6
Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum
NIP. 196009021987021002
Anggota
7Prof. Drs. H. Yundi Fitrah, M.Hum., Ph.D

NIP.195912251989021002

Anggota
8Prof. Dr. M. H. Rusdi, S.Pd., M.Sc

NIP.19701231 199403 1 005

Anggota
9Prof. Dr. Hj. Emosda, M.Pd., Kons

NIP. 195603231981032002

Anggota
10Prof. Dr. Drs. M. Naswir, M.Si

NIP. 196605031991021001

Anggota
11Prof. Dr. Drs. H. Khairinal, Dpt, BA, M.Si

NIP. 195404161986031002

Anggota
12Prof. Dr. Asni Johari, M.Si

NIP. 196811081993032002

Anggota
13Dra. H. Sofnidar, M.Si

NIP. 196612311993032009

Anggota
14Drs. Arsil, M.Pd

NIP. 195912311985031314

Anggota
15Drs. M. Salam, M.Si

NIP. 195907111985031002

Anggota
16Dra. Armiwati, M.Hum

NIP. 196608311994122001

Anggota
17Drs. Epinur, M.Si

NIP. 19630228 1991031002

Anggota
18Dr. Mujahidawati, M.Si

NIP. 196411201990012001

Anggota
19Wawan Kurniawan, S.Si., M.Cs

NIP. 197903272003121002

Anggota
20Dr. Upik Yelianti, M.S

NIP. 196005091986032002

Anggota
21Drs. R Imam Suwardi W, M.Pd

NIP. 195902081986031001

Anggota
22Delita Sartika, SS, M.ITS., Ph.D

NIP. 198110232005012002

Anggota
23Dr. Rosmiati, S.Pd., M.Pd

NIP. 197703062003012001

Anggota
24Drs. Irzal Anderson, M.Si

NIP. 196003301985031008

Anggota
25Drs. Budi Purnomo, M.Hum.

NIP. 196103081986031004

Anggota
26Drs. Faizal Chan, S.Pd., M.Si

NIP. 196311081988061001

Anggota
27Drs. Nelyhardi Gutji, M.Pd

NIP. 196009071985031004

Anggota
28Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I, M.Pd.I

NIP. 198110062008121002

Anggota
29Dr. Drs. H. Hendra Sofyan, M.Si

NIP. 196505051991121001

Anggota
30Dra. Wilda Syahri, M.Pd

NIP. 196607021992032001

Anggota
31Dr. Nizlel Huda, M.Kes

NIP. 196612291993032002

Anggota
32Drs. Menza Hendri, M.Pd

NIP. 196009291984031001

Anggota
33Dra. Harlis, M.Si

NIP. 196211041991022001

Anggota
34Dr. H. Maizar Karim, M.Hum

NIP. 196205181988031002

Anggota
35Indri Anastasia, M.A., M.Ed

NIP. 197010141995032001

Anggota
36Siti Syuhada, S.Pd., ME

NIP. 198101092005012002

Anggota
37Drs. H. Irwan, M.Pd

NIP. 195809271985031001

Anggota
38Ahmad Hariandi, S.Pd.I., M.Ag

NIP. 197809172009121001

Anggota
39Dr. H. Akmal Sutja, M.Pd

NIP. 195912311984031011

Anggota
40Dr. K.A Rahman, M.Pd.I

NIP. 197601052009121001

Anggota
41Dra. Kasmiati, M.Pd

NIP. 196105101986092001

Anggota
42Dr. Syaiful, M.Pd

NIP. 195906011991021001

Anggota