Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris

  Profil Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

 

Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi bermutu dalam bidang pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris yang berbasis pada penelitian yang berkesinambungan yang dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi.

 

Misi

Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang bermutu dalam bidang Bahasa Inggris yang menghasilkan tenaga ahli bahasa Inggris yang berkualitas, profesional, dan kompetitif yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan masyarakat.

 

Organisasi Program Studi

Ketua Program Studi  : Failasofah, S.S., M.Pd

Sekretaris                : Masbirorotni, S.Pd, M.Sc.Ed

Ketua Seminar          : Drs. Makmur, M.Hum., MA

 

 Staf Pengajar

 

Drs. Yon Adlis, M.Pd Dr. Rachmawati, M.Pd 
NIP 195904231986031004 pak yon NIP 195907031987022001    rahmawati
Alumni IKIP Padang S-1 Alumni

S-3

S-2

S-1

Bidang Pend. bahasa Inggris Bidang Pend. Bahasa Inggris
         
         
Drs. H. Syahrial. M.Ed    Dra. Radiatan Mardiah, MA   radiatan  
NIP 196412311990031037     NIP 196802121993032002
Alumni

S-3

S-2

IKIP Padang S-1

Alumni  
Bidang Langu. And Literacy Education Bidang Linguistik & Langu. Acquisation
           
           
Dra. Rosinta Norawati, MA ibu nora Drs. Achmad Ridha, MA  
NIP 196610121994032001 NIP 196804101994031005    
Alumni

S-2

S-1

Alumni

S-2

Universtias Andalas S-1

Bidang  Linguistics Bidang   Linguistics
           
           
Drs. Adrefiza, MA., Ph.D Drs. Makmur, M.Hum., MA   
NIP 196412121990011001 pak adre NIP 195910261991031002  pak makmur  
Alumni

S-3

S-2

IKIP Padang S-1

Alumni

S-2

IKIP Padang S-1

Bidang  TESOL education
Bidang Applied Linguistics
     
     
Drs. Marzul Hidayat, MA marzul Failasofah, S.S., M.Pd ibu sofa1
NIP 196703171993031003 NIP 19750728 200912 2 001
Alumni

S-2

Universitas Sriwijaya S-1

Alumni
Bidang Applied Linguistics Bidang Pend. Bahasa Inggris
   
   
Dra. Armiwati, M.Hum Hadiyanto, S.Pd, M. Ed, Ph.D
NIP  196608311994122001  armiwati   NIP 197203231998031002  pak hadiyanto  
Alumni

S-2

S-1

Alumni

S-3

S-2

Universitas Jambi S-1

Bidang Susastra Bidang Adult and Professional Development Education
   
   
Sri Wachyuni, SS., M.Hum   Fortunasari, SS., MA  fortuna
NIP 197012091999032003   NIP 197406211999032001
Alumni

Doctor Candate S-3

S-2

Univeristas Andalas  S-1

  Alumni

S-2

S-1

Bidang  kajian Amerika
  Bidang  TESOL
       
           
Indri Anastasia, SS.,MA  ibu indri    Dra. Yelia, M.Pd
NIP 197010141995032001 NIP 196910201997022001  
Alumni

S-2

Universitas Andalas  S-1

Alumni

Doctor Candidate S-3

S-2

S1

 
Bidang TESOL Bidang Pend. Bahasa Inggris
 

 

   

 

   
Reni Heryanti,SS.,M.Si   Drs.Saharuddin, M.Ed, M.App.Sc, PhD
NIP

196903211997022001

bu reny NIP 196608161993031003 sahar
Alumni   Alumni  
Bidang  Linguistics Bidang  Alliedh Health
       
           
Yulhenli Thabran,SS.,MA Eddy Haryanto, MSc.Ed.,MPP., Ph.D
NIP 197207031998021002  yulhenli   NIP 197301102001121001 eddy
Alumni Alumni
Bidang Asian Studies Bidang Education Policy
       
       
Nyimas Triana,S.Pd.,M.Ed.st    Lilik Ulfiati,S.Pd, M.Pd   
NIP 197410022001122001  nyimastriana   NIP 197608082002122004 lilik
Alumni   Alumni  
Bidang  Educational studies
Bidang  Pend. Bahasa Inggris
           
           
Susanah,S.Pd, M.Sc    Ella Masita,S.Pd.,M.Pd   
NIP 197802082002122002 bu susan NIP 197102242003122001 ibu ella
Alumni   Alumni  
Bidang  Pendidikan Bahasa Inggris
Bidang  TEYL
           
           
 Urip Sulistiyo, S.Pd., M.Ed     Yanto, S.Pd.,M.Sc   
NIP  197603042003121001    NIP  197306072003121002  pak yanto
Alumni     Alumni  
Bidang  Pendidikan Bahasa Inggris
  Bidang  Pend. Bahasa Inggris
           
           
Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc., Ph.D   Melati, S.Pd, MCC   
NIP 197501172003121003 pak amir NIP 198209212005012001 bu melati
Alumni   Alumni  
Bidang  Educatonal Policy
Bidang  Cross Culture Communication
           
           
Hustarna, S.Pd, MA    Delita Sartika, SS., M.ITS   
NIP 197907072005012004   
NIP 198110232005012002 ibu delita  
Alumni   Alumni  
Bidang  Linguistics Bidang  Translation
       
           
Bunga Ayu Wulandari, MEIL  Masbirorotni, S.Pd, M.Sc.Ed 
NIP 198201262005012003   NIP 198201052006042001   eka
Alumni     Alumni

S2 -  Central Luzon State University

S1 - Universitas Jambi

Bidang  Pend. Bahasa Inggris
  Bidang  Manajemen Pendidikan
           
           
Dedi Kurniawan, S.S, MA    Rd. M. Ali, S.Pd., M.Pd   
NIP 198004072006041001 pak dedi 
NIP 197407172006041003  ali  
Alumni

S2 -  Ohio University

S1 - Universias Andalasa

Alumni S2 -  Universitas Negeri Padang

S1 - Universitas Jambi

Bidang  Linguistics Bidang  Pend. Bahasa Inggris
         
           
Nely Arif, S.Pd, M.Pd    Doti Volty, S.Pd, M.Pd   
NIP 197904282008012013  neli arif   NIP 197812082008012015 buk duty  
Alumni S2 -  Universitas Negeri Padang

S1 - Universitas Jambi

Alumni

S2 -  Universitas Negeri Padang

S1 - Universitas Jambi

Bidang  Pend. Bahasa Inggris
Bidang  Pend. Bahasa Inggris
         
         
Robi Soma, S.Pd, M.Pd
  Mukhlas Abrar, S.S ,M.Hum  
NIP 197706272008121001 robi soma   NIP 198403142008121001 pak abrar  
Alumni

 S2 - Universitas Sriwijaya

S1 - Universitas Sriwijaya

Alumni

 S2 - Unversitas Diponegoro

S1 - IAIN STS Jambi

Bidang  Pend. Bahasa Inggris
Bidang  Applied Linguistics
           
           
Hidayati, S.Pd, M.Pd
  Ferdiaz Saudagar, S.Pd   
NIP 198501202008122002  hidayati   NIP 198503102008121003 pak ferdiaz saudagar  
Alumni

 S2 - Universitas Negeri Padang

S1 -  Universitas Jambi

Alumni  S1 - Universitas Jambi
Bidang  Pend. Bahasa Inggris
Bidang  Pend. Bahasa Inggris
         
         
Ahmad Habibi, S.Pd.I     Nunung Fajaryani, M.Pd   
NIP  198309252008121001  pak habibi    NIP  19810618 200912 2 001  nunung 
Alumni  S1 -  IAIN STS Jambi
Alumni

 S2 - Universitas Sriwijaya

S1 - Universitas Sriwijaya

Bidang  Pend. Bahasa Inggris
Bidang  Pend. Bahasa Inggris
           
           
Drs. Isvet Amri Novera, MA
NIP 195811161984031002   NIP    
Alumni     Alumni    
Bidang Pend. Bahasa Inggris   Bidang    

 

 

Profil Lulusan

 Menghasilkan lulusan bahasa Inggris yang berkualitas yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi, berkepribadian, berdisiplin dan ber-etos kerja,  profesional, dan kompetitif yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik dan meneliti bahasa terutama bahasa Inggris.
  2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bahasa Inggris untuk tujuan khusus.
  3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ICT.
  4. Melaksanakan pelatihan dalam peningkatan mutu pengajaran bahasa Inggris.

 

 

Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah

Kurikulum dalam deskripsi setiap mata kuliah dapat dilihat pada tautan berikut ini.

Struktur Kurikulum dan deskripsi mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Jambi